Jak osiągnąć sukces?No właśnie. Jak osiągnąć sukces? Jak stać się bogatym? Część odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym artykule. Wykorzystałam w nim obszerne fragmenty wypowiedzi Steve Wellsa pt. „Pozwól sobie lśnić”. Oto one:

„Informacje o tym jak stać się bogatym są dostępne w książkach, na seminariach, na kasetach i od ludzi którzy tam byli i dzielą się swobodnie informacjami na ten temat (niektórzy dzielą się nimi odpłatnie). Wyzwaniem jest wyciągnięcie korzyści z tych informacji, ich zaakceptowanie, przyswojenie i działanie w oparciu o nie. Jeżeli twoje ciało/umysł jest pełne blokujących przekonań dotyczących pieniędzy i finansowego sukcesu, nie ma znaczenia jak wiele informacji wepchniesz sobie do głowy i tak nie będziesz mógł zamienić ich w działanie, ponieważ związane z nimi emocjonalne blokady uniemożliwiają to – lub nawet uniemożliwią ci zobaczenie, jak może to zamanifestować się w Twoim życiu.

Z mojego doświadczenia wynika, że powodem dla którego większość ludzi nie przyciąga bogactwa jest to, że mają zarówno negatywne jak i pozytywne skojarzenia z ideą bycia bogatym i/lub procesem bogacenia się – i te negatywne skojarzenia manifestuje się jako samosabotaż, zwlekanie i inercja!

Kiedy zajmujemy się ograniczającymi przekonaniami, które leżą u podłoża naszego braku postępu, często konieczna jest identyfikacja tych zdarzeń, dzięki którym one powstały, a następnie zastosowanie EFT do związanych z nimi wspomnień. Kiedy to robimy, opukiwanie często pozwala nam zutylizować wspomnienia, wykroczyć poza pierwotne skojarzenia i skierować się ku bardziej owocnym/szerokim drogom myślenia i bycia. Kiedy uwalniamy się od blokad, które powstrzymują nas w tyle, mamy swobodny dostęp do własnych zasobów energii i nasz postęp w realizacji celów przechodzi w niewiarygodny przyspieszenie.

Na prowadzonych przeze mnie warsztatach i podczas sesji osobistych, lubię pracować z kilku różnymi typami przekonań. Trzy z nich są istotne dla naszych rozważań:

  • Przekonania dotyczące pieniędzy i finansowego sukcesu
  • Przekonania dotyczące własnej tożsamości – co myślisz na własny temat, do czego myślisz, że jesteś zdolny oraz to, co czujesz na temat tego na co zasługujesz, oparte jest na tym czym myślisz/wiesz, że jesteś.
  • Wartości, które są przekonaniami na temat tego, co jest najbardziej warto mieć, robić, być i doświadczać w życiu.

Żeby w istotny sposób poprawić swój rozwój w obszarze finansowym, sugeruję by rozpocząć przez identyfikację konkretnych poszczególnych przekonań jakie obecnie masz na temat finansowego sukcesu i dostatku. Następujące kroki będą w tym pomocne:

Określ swoje znaczące doświadczenia w dzieciństwie dotyczące pieniędzy i to czego się z nich nauczyłeś (Wiele z nich wyjaśnia obecnie twoje obecne przekonania).

Określ wszystkie rzeczy jakie twoi rodzice i inne znaczące dla ciebie osoby mówiły na temat pieniędzy, a które dotknięty cię.

Przypomnij sobie wszystkie rzeczy, które obserwowałeś, że robili. (One również miały wpływ na twoje obecne przekonania na temat pieniędzy)”

I teraz zachodzi pytanie, co możesz zrobić, kiedy już zidentyfikowałeś te przekonania i wspomnienia, gdyż przez samą ich identyfikację nie dokonasz zmian w swojej podświadomości.

Otóż możesz zastosować takie techniki jak: EFT, Faster EFT, Metodę Sedony, 2 punkt, Quantum Transformation. Możesz zastosować jedną wybraną metodę, lub kilka, według uznania.

Dzięki temu, emocjonalne blokady z Twojej podświadomości będą systematycznie usuwane Twoja umiejętność jasnego określenia i zamanifestowania czego naprawdę chcesz, będzie o wiele silniejsza. Tym samym łatwiej Ci będzie uzyskać finansowy sukces.

Proszę, podziel się swoimi przemyśleniami na ten temat. Zostaw swój komentarz poniżej.